Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Rissa tridactyla Ρίσσα
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο