Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bubo bubo bubo Μπούφος
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …