Στοιχεία Είδους

Όνομα Burhinus oedicnemus
Υποείδος saharae
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Βοσκή, Ρύπανση, Δόμηση, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών wetland destruction, trampling of nests by herds of cattle, urbanisation, waste disposal
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο
Σχόλια Γνωρισμάτων B
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 34/16/17/87
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Burhinus oedicnemus - saharae "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010301 Εκβολή Ποταμού Στρυμόνα και Λιμανάκι Αμφιπόλεως Βιότοπος CORINE Νομός Σερρών