Στοιχεία Είδους

Όνομα Nucifraga caryocatactes
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Καρυοθραύστης
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Διάνοιξη δρόμων, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών deforestation, access-roads
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 41/43/60
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Nucifraga caryocatactes "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.