Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 117711.60
Χερσαία Έκταση (ha) 105000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 307.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1950.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μια μεγάλη δασική έκταση ανάμεσα στον ποταμό Νέστο και στα βουλγαρικά σύνορα, στη ράχη της οροσειράς της Ροδόπης. Περιλαμβάνει το μεγάλο δάσος του Παρανεστίου (παρθένο δάσος στο Στραβόρεμα, Ζαγκραντένια), αλλά απαρτίζεται κυρίως από οξιές, πευκοδάση και με θαμνώδεις βελανιδιές στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το πάνω τμήμα είναι παρθένο δάσος εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας. Νοτιοανατολικά έχουμε την εμφάνιση ενός δάσους σε μεγάλο υψομέτρο με Fagus Sylvatica (Οξιά), Abies Alba (Χτενοέλατο) και Picea abies (Ερυθρελάτη). Σημαντική περιοχή για μεγάλα θηλαστικά και μεγάλα αρπακτικά. Η μόνη τοποθεσία στην Ελλάδα για Tetrao urogallus (Αγριόκουρκος) και ίσως Bonasa bonasia (Αγριόκοτα). Υπάρχει μεγάλη ποικιλία Τρυποκάρυδων. Τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) ζούνε στον ποταμό Νέστο και στους παραπόταμους, ενώ ο πολύ σπάνιος Lynx lynx (Λύγκας) πιθανώς ζει στην περιοχή. Στα ερπετά συμπεριλαμβάνεται το Vipera berus (Αστρίτης) - σπάνιο στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η άγρια ζωή απειλείται σοβαρά από το κυνήγι και την λαθροθηρία, αν και το κυνήγι απαγορεύεται επισήμως στο μεγαλύτερο μέρος του τόπου. Έντονη εκμετάλλευση του δάσους, πρόσφατα και άλλα απομονωμένα τμήματα υλοτομήθηκαν. Το καταφύγιο θηραμάτων δεν αρκεί για την προστασία της καφέ αρκούδας. Ένας μεγάλος ταμιευτήρας και ένας υδροηλεκτρικός σταθμός έχουν κατασκευαστεί στο Νέστο.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea millefolium
Acinos alpinus majoranifolius
Aconitum lamarckii
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Ajuga pyramidalis
Allium melanantherum
Alnus incana incana (Κλήθρο της Ροδόπης)
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthemis stribrnyi
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Asperula aristata nestia
Asplenium septentrionale
Betula pendula (Σημύδα)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula cervicaria
Campanula rapunculoides
Cardamine amara
Carduus kerneri scardicus
Carduus personata ablidus
Carex digitata
Carex flava
Carex rostrata
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea scabiosa
Cerastium banaticum bonaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaespartium sagittale
Chrysosplenium alternifolium
Cicerbita alpina
Crepis biennis
Crepis conyzifolia conyzifolia
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Dactylorhiza cordigera
Danthonia decumbens
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus superbus superbus
Doronicum austriacum
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Eriophorum latifolium
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Euphrasia rostkoviana
Ferulago sylvatica confusa
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Gentiana asclepiadea
Gentiana symphyandra
Geranium macrorrhizum
Geum coccineum
Geum phodopeum
Geum rivale
Gymnocarpium dryopteris
Haberlea rhodopensis
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium sparsum
Hypericum hirsutum
Hypericum maculatum
Impatiens noli-tangere
Inula hirta
Juniperus communis communis (Θαμνόκεδρο)
Lactuca visianii
Lavatera thuringiaca thuringiaca (Λαβατέρα της Θουριγγίας)
Lilium rhodopaeum
Linum capitatum capitatum
Linum hologynum
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Melampyrum sylvaticum
Minuartia recurva juresii
Moehringia pendula
Moneses uniflora
Myosotis nemorosa
Nigritella nigra nigra
Oenothera biennis
Oxalis acetosella
Petasites kablikianus
Peucedanum austriacum
Peucedanum officinale
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Polygala major
Polygonatum verticillatum
Potentilla erecta
Potentilla geoides regis-borisii
Potentilla haynaldiana
Pulmonaria rubra
Pyrola chlorantha
Radiola linoides
Ranunculus nemorosus
Ranunculus platanifolius
Rhinanthus rumelicus
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex obtusifolius subalpinus
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Sambucus racemosa (Ανδριανός)
Saxifraga paniculata
Sedum grisebachii grisebachii
Selaginella helvetica
Seseli libanotis intermedium
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Silene lerchenfeldiana
Silene orbelica
Silene waldsteinii
Soldanella carpatica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus austriaca austriaca (Αυστριακή σορδιά)
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Stellaria neglecta
Symphyandra wanneri
Symphytum tuberosum angustifolium
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Thesium linophyllon montanum
Trifolium spadiceum
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Valeriana montana
Valeriana officinalis collina
Valeriana tripteris
Veratrum album
Verbascum humile
Verbascum nigrum abietinum
Verbascum speciosum speciosum
Veronica barrelieri
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica dillenii
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola ganiatsasii
Viola rhodopeia
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nucifraga caryocatactes (Καρυοθραύστης)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tetrao urogallus (Αγριοκουρνός)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura ilia (Απάτουρα του Ιλίου)
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Erebia aethiopella rhodopensis (Ερέμπια της Ροδόπης)
Σχόλια για τα είδη