Στοιχεία Είδους

Όνομα Apatura ilia
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Απάτουρα του Ιλίου
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα PROTECTED
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: <1000 M. (40), (44)
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Apatura ilia "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
GR1340003 ORI VARNOUNTA Βιότοπος NATURA Νομός Φλώρινας
GR1230002 YDROCHARES DASOS MOURION Βιότοπος NATURA Νομός Κιλκίς
A00010011 Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος Βιότοπος CORINE Νομός Ροδόπης