Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα YDROCHARES DASOS MOURION
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 774.92
Χερσαία Έκταση (ha) 774.92
Συνολική Περίμετρος (km) 12.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 169.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 140.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου More than half of the freshwater lake Doirani, belongs to the former Yugoslavia territory. A remarkable, rare, alluvial forest is merging into pasture and agricultural land.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The remarkable alluvial, mixed forest of Mouries is the remnant of a bigger old forest. The site is an important bird migratory flyway. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrates Everes agriades, Araschnia levana, Minois dryas which are the southern edge of extension, the invertebrate Everes alcetas which is the western edge of extension and the invertebrate Apatura iris which is contained to the Presidential Decree 67/1981. In the present site Dianthus cruentus, a balkan endemic plant species is growing wild.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area around the lake is threatened by extensive and intensive cultivations. Intensive grazing in some parts, water pollution and wastes form a threat.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Pelobates syriacus balcanicus (Πηλοβάτης)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnus alburnus macedonicus (Σίρκο)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura ilia (Απάτουρα του Ιλίου)
Apatura metis (Απάτουρα η Μέτις)
Minois dryas (Μινωΐς Δρυάς)
Σχόλια για τα είδη