Στοιχεία Είδους

Όνομα Gentiana symphyandra
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Gentiana lutea-subsp.symphyandra
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών A VERY SMALL POPULATION IN ONE LOCALITY ONLY (C.RODOPI)
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα THE SMALL AREA WHERE GROW THIS SPECIES IS PROTECTED AS A NATURAL MONUMENT
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα SUBALPINE MEADOWS
Παγκόσμια Εξάπλωση S.E.ALPS/JUGOSLAVIA/BULGARIA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Gentiana symphyandra "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.