Στοιχεία Είδους

Όνομα Larus argentatus
Υποείδος michahellis
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών species itself is a threat to other birds
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό
Σχόλια Γνωρισμάτων MW
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 11/20
Παγκόσμια Εξάπλωση