Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Όλυμπος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010022
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 48156.13
Χερσαία Έκταση (ha) 47600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 141.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2917.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το υψηλότερο βουνό στην Ελλάδα. Εξαιρετικά δασώδης περιοχή στην ανατολική (προς τη θάλασσα) πλευρά, στην οποία οι πλαγιές κατέρχονται απότομα. Οι υψηλότερες πλαγιές, καθώς και οι δυτικές είναι γυμνές. Τραχιές κορυφές και βράχοι. Ώριμο δάσος σε ρεματιές.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σπάνια και ενδημικά φυτά, κυρίως χασμόφυτα. Η μόνη περιοχή φωλιάσματος και για τα 4 είδη γυπών της Δυτικής Παλαιαρκτικής. Σημαντική περιοχή για πολλά άλλα αρπακτικά πουλιά και για το Ciconia nigra (Μαυροπελαργός). Ενδιαφέρουσα παρουσία πουλιών σε μαγάλα υψόμετρα, με τη μοναδική γνωστή παρουσία του Charadrius morinellus στην Ελλάδα. Πλούσια μεσογειακή ορνιθοπανίδα στους πρόποδες. Μια από τις τελευταίες τοποθεσίες του θηλαστικού Rupicapra rupicapra (Eυρωπαϊκό αγριόγιδο) στην Ελλάδα. Σπάνια ερπετοπανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, πυρκαγιές, τουριστική ανάπτυξη, επέκταση της υλοτομίας σε απομονωμένες περιοχές, κατάχρηση από τους επισκέπτες κατά τόπους. Ρίψη σκουπιδιών και χαλικοληψίες (για οικοδομικά υλικά).
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea ambrosiaca
Acinos alpinus majoranifolius
Actaea spicata
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Alchemilla viridiflora
Allium heldreichii
Allium moschatum
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Alyssoides utriculata
Alyssum handelii
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Antennaria dioica
Anthericum liliago
Anthriscus nemorosa
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia ottonis amaliae
Arabis bryoides
Arabis sudetica
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria cretica
Artemisia absinthium
Artemisia eriantha
Asperula aristata nestia
Asperula muscosa
Astragalus mayeri
Asyneuma canescens
Athamanta densa
Aubrieta scardica
Aubrieta thessala
Aurinia corymbosa
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Beta nana
Buxus sempervirens (Πυξός)
Calamagrostis varia
Caltha palustris
Campanula oreadum
Cardamine carnosa
Carex digitata
Carex distans
Carex muricata muricata
Carlina acaulis simplex
Carum graecum graecum
Carum strictum
Centaurea affinis affinis
Centaurea grbavacensis
Centaurea litochorea
Centaurea pindicola
Centaurea transiens
Centaurea triumfetti
Cephalaria tenuiloba
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium brachypetalum pindigenum (Κεράστιο πινδογενές)
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium theophrasti
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus austriacus (Χαμαικύτισος ο Αυστριακός)
Chamaecytisus polytrichus (Χαμαικύτισος ο πολύτριχος)
Cirsium tymphaeum
Coincya nivalis
Colchicum doerfleri
Convallaria majalis
Coronilla varia
Corydalis parnassica
Cruciata pedemontana
Danthonia decumbens
Daphne blagayana (Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν)
Daphne laureola laureola (Δαφνούλα η δαφνοειδής)
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Delphinium fissum
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus stenopetalus
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epilobium parviflorum
Epipactis palustris
Epipogium aphyllum
Erigeron alpinus
Erophila verna verna
Erysimum cuspidatum
Erysimum microstylum
Erysimum olympicum
Euonymus latifolius (Ευώνυμος πλατύφυλλος)
Euonymus verrucosus (Ευώνυμος βαλκανικός)
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia capitulata
Euphorbia deflexa
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphorbia herniariifolia
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca olympica
Festuca violacea handelii
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Gagea fistulosa
Galanthus elwesii
Galium degenii
Genista radiata (Γενίστα η ακτινωτή)
Genista sakellariadis (Γενίστα η Σακελλαριάδη)
Gentiana asclepiadea
Gentiana verna balcanica
Gentianella crispata
Geocaryum capillifolium
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium supinum
Haplophyllum coronatum
Helianthemum alpestre
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium epirense
Hieracium ferdinandi-coburgi
Hieracium gracilifurcum
Hieracium naegelianum
Hieracium piloselloides
Hieracium pilosius
Hieracium scapigerum
Hieracium szilyanum
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum vesiculosum
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Jankaea heldreichii
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Kernera saxatilis
Lactuca intricata
Lamium garganicum striatum
Laserpitium siler laeve
Lathraea squamaria
Ligusticum olympicum
Lilium chalcedonicum
Linaria alpina
Linum elegans
Linum flavum albanicum
Linum hirsutum hirsutum
Linum hirsutum spathulatum
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Marrubium thessalum
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melica nutans
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia recurva juresii
Moneses uniflora
Muscari botryoides
Omphalodes luciliae scopulorum
Orchis spitzelii
Orchis ustulata
Origanum vulgare vulgare
Ornithogalum brevistylum
Ornithogalum refractum
Orobanche baumanniorum
Orobanche gracilis
Orobanche major
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Oxytropis purpurea
Paris quadrifolia
Paronychia macedonica
Paronychia rechingeri
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Peucedanum austriacum
Phyllitis scolopendrium
Pimpinella tragium polyclada
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Pinus sylvestris sylvestris (Δασόπευκο)
Plantago argentea
Poa compressa
Poa dolosa
Poa thessala
Polygala nicaeensis mediterranea
Potentilla deorum
Pyracantha coccinea (Πυράκανθος)
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Ranunculus brevifolius pindicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhinanthus rumelicus
Rorippa pyrenaica
Rorippa thracica
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rubus saxatilis
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius transiens
Ruscus hypoglossum
Sagina saginoides
Saponaria bellidifolia
Satureja montana macedonica
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens discolor
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga exarata
Saxifraga glabella
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga spruneri
Scabiosa columbaria balcanica
Scrophularia aestivalis
Scutellaria alpina
Sedum atratum
Sedum cepaea
Sedum grisebachii horakii
Sedum stefco
Sedum tuberiferum
Senecio hercynicus
Senecio macedonicus
Seseli peucedanoides
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene ciliata
Silene multicaulis multicaulis
Silene oligantha
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla chromodonta
Silene saxifraga
Silene vulgaris prostrata
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus chamaemespilus (Χαμαιμέσπιλος)
Stachys alpina
Stachys recta olympica
Stellaria graminea
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum deorum
Taraxacum fibratum
Taraxacum fragosum
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum protervum
Taxus baccata (Ίταμος)
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium montanum helianthemoides
Thesium arvense
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi ochroleucum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium pallescens
Trifolium parnassi
Trinia glauca glauca
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Verbascum phlomoides
Veronica bozakmanii
Veronica officinalis
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica praecox
Veronica sartoriana
Veronica thessalica
Veronica triloba
Veronica urticifolia
Vicia cracca tenuifolia
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola delphinantha
Viola macedonica macedonica
Viola pseudograeca
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola striis-notata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Apodemus flavicollis (Κρικοποντικός)
Apodemus mystacinus epimelas (Βραχοποντικός)
Canis lupus (Λύκος)
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Microtus nivalis (Χιονοπόντικας)
Mus musculus (Σταχτοποντικός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa europaea (Ασπάλακας)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Certhia familiaris familiaris (Βουνοδεντροβάτης)
Charadrius morinellus (Βουνοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Parus cristatus (Σκουφοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Strix uralensis liturata (Χουχουριστής των Ουραλίων)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Telescopus fallax pallidus (Αγιόφιδο της Κρήτης)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Erebia melas (Ερέμπια ο μέλας)
Leptidea morsei major (Λεπτιδέα η μεγίστη)
Leptophyes albovittata (Λεπτοφυές το λευκόγραμμο)
Mesoacidalia aglaia (Μεσοατσινταία η Αγλαΐα)
Nymphalis xanthomelas (Νυμφαλίς η ξανθομέλας)
Pyrgus cinarae (Πύργος ο σταχτύς)
Σχόλια για τα είδη