Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Larus minutus Νανόγλαρος
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus canus canus Θυελόγλαρος