Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός