Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Irania gutturalis Ασπρολαίμης