Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Pandion haliaetus Ψαραητός
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Passer domesticus Σπουργίτης
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος