Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Gavia immer Παγοβούτι
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Grus grus Γερανός
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Gyps fulvus Όρνιο