Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Mergus albellus Νανοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα