Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα