Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Otus scops Γκιώνης
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Otis tarda Αγριόγαλος