Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Fulica atra Φαλαρίδα
Falco cherrug Στεπογέρακο
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Falco columbarius Νανογέρακο
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Falco subbuteo Δεντρογέρακο