Στοιχεία Είδους

Όνομα Falco peregrinus
Υποείδος calidus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Πετρίτης
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Συλλογή, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών disturbance, eggcollecting/falconry/collecting specimens
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό
Σχόλια Γνωρισμάτων MW
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 62/20
Παγκόσμια Εξάπλωση