Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Emberiza melanocephala Αμπελουργός