Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Netta rufina Φερεντίνι
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Neophron percnopterus Ασπροπάρης