Στοιχεία Είδους

Όνομα Perdix perdix
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Καμπίσια πέρδικα
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση Μείωση
Απειλές
Κυνήγι, Καλλιέργεια, Φυτοφάρμακα, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών hunting and shooting, changing patterns of cultivation, pesticides, ineffective or lacking conservation management, poac
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα 81/87
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Perdix perdix "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00030021 Κάμπος Καρύστου Βιότοπος CORINE Νομός Ευβοίας
A00010225 Όρος Όχη και γύρω περιοχή Βιότοπος CORINE Νομός Ευβοίας