Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Όχη και γύρω περιοχή
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010225
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20099.88
Χερσαία Έκταση (ha) 20000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 88.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1398.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φτωχά δασωμένα βουνά με εκτεταμένες θαμνώδεις περιοχές, γυμνά υψίπεδα και πράσινες κοιλάδες με λωρίδες από πλατανοδάση. Κοντά στην υψηλότερη κορυφή υπάρχει μικρό δάσος με Castanea sativa (Kαστανιές).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή δεν έχει μελετηθεί και οριοθετηθεί επαρκώς αλλά είναι σημαντική για αρπακτικά πουλιά, όπως ο Hieraetus fasciaatus (Σπιζαετός). Η ενδιαφέρουσα χλωρίδα περιλαμβάνει σπάνια και τοπικά ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση από κατσίκες, επέκταση του οδικού δικτύου, πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι και αλιεία.
Τρωτότητα Η βόσκηση κοπαδιών και η κατασκευή νέων δρόμων απειλούν την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Armeria johnsenii
Athamanta macedonica
Campanula celsii carystea
Cerastium candidissimum
Crocus sieberi atticus
Epilobium parviflorum
Euphorbia deflexa
Galium melanantherum
Hesperis theophrasti graeca
Inula subfloccosa
Lepidium hirtum nebrodense
Menyanthes trifoliata
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Orchis sancta
Paeonia mascula hellenica
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Sideritis euboea
Silene pentelica
Stachys euboica
Thlaspi ochroleucum
Typha latifolia
Verbascum delphicum
Viola euboea
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Perdix perdix (Καμπίσια πέρδικα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη