Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Atherina boyeri Αθερίνα
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Liza saliens Γάστρος
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο