Στοιχεία Είδους

Όνομα Abramis brama
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λεστιά
Είδος Οργανισμού Ψάρι
Τάση Μείωση
Απειλές
Ρύπανση, Δόμηση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών <p>LAND USE</p>
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Εισαχθέν
Σχόλια Γνωρισμάτων <p>Filiouris river introduced</p>
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα RIVERS AND LAKES
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Abramis brama "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.