Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι