Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Huso huso Μουρούνα