Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Salmo trutta Πέστροφα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Syngnathus abaster Σακοράφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα