Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος