Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vimba melanops Μαλαμίδα