Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι