Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο