Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Tinca tinca Γληνί
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα