Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Κεντρικός Ταΰγετος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010223
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11763.07
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 77.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2404.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη οροσειρά στη νότια Πελοπόννησο, εν μέρει δασώδης, με Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) και Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη). Μετά από πυρκαγιές στο παρελθόν μεγάλες περιοχές έχουν μακία.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενώ από άποψη πανίδας δεν παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον (καταγραφή του θηλαστικού Lynx lynx (Λύγκας)), η περιοχή έχει ενδημικά φυτά και άλλα σπάνια είδη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ανεξέλεγκτη επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Achillea taygetea
Aethionema carlsbergii
Allium frigidum
Alyssum taygeteum
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthriscus nemorosa
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia ottonis taygatea
Arabis subflava
Arenaria cretica
Asperula boryana
Asperula mungieri
Asperula taygetea
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus taygeteus
Athamanta arachnoidea
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Beta nana
Biarum spruneri
Blechnum spicant
Bolanthus laconicus
Campanula papillosa
Campanula radicosa
Campanula stenosiphon
Carex muricata muricata
Carum graecum graecum
Centaurea affinis laconiae
Centaurea athoa athoa
Centranthus longiflorus junceus
Cerastium candidissimum
Cerastium illyricum prolixum (Κεράστιο το εκτενές)
Cirsium hypopsilum
Colchicum boissieri
Colchicum parlatoris
Colchicum pulchellum
Crepis crocifolia
Crepis heldreichiana
Crocus sieberi nivalis
Cyclamen persicum
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Dasypyrum hordeaceum
Dianthus biflorus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Drypis spinosa
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Epilobium gemmascens
Erodium chrysanthum
Erophila verna verna
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galium citraceum
Galium incanum incanum
Galium taygeteum
Galium thymifolium
Genista halacsyi (Γενίστα του Χαλάξυ)
Geocaryum parnassicum
Geocaryum peloponnesiacum
Geranium macrorrhizum
Gnaphalium roeseri roeseri
Gypsophila nana
Hammatolubium lotoides
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium graecum
Hieracium sartorianum
Hymenonema laconicum
Hypericum taygeteum
Hypericum vesiculosum
Inula candida limonella
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Jurinea taygetea
Lamium garganicum pictum
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Lysimachia serpyllifolia
Malosorbus florentina (Μηλόσορβος)
Melica rectiflora
Minuartia confusa
Minuartia juniperina
Minuartia pichleri
Minuartia recurva juresii
Minuartia stellata
Muscari botryoides
Nepeta camphorata
Nonea cesatiana
Odontites glutinosa
Onobrychis alba laconica
Onosma erectum erectum
Onosma erectum malickyi
Onosma leptanthum
Onosma visianii
Origanum lirium
Origanum scabrum
Ornithogalum prasinantherum
Orobanche amethystea
Orobanche baumanniorum
Orobanche gracilis
Orobanche major
Paeonia mascula hellenica
Paronychia albanica graeca
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Petrorhagia illyrica taygetea
Phlomis samia
Phyllitis scolopendrium
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Plantago atrata graeca
Polygala cristagalli
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonum idaeum
Pyrola chlorantha
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus ficarioides
Ranunculus subomophyllus
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Ribes uva-crispa austro-europaeum (Λαγοκερασιά)
Rindera graeca
Saponaria glutinosa
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga marginata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Scabiosa crenata brevciscapa
Scabiosa taygetea taygetea
Scaligeria moreana
Scorzonera mollis mollis
Scrophularia heterophylla
Scrophularia myriophylla
Scutellaria alpina
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris rupestris
Sedum cepaea
Sedum tristriatum
Senecio ambiguus ambiguus (Σενέκιο το αμφίβολο)
Senecio macedonicus
Sesleria taygetea
Sideritis clandestina clandestina
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene congesta
Silene echinosperma
Silene goulimyi
Silene integripetala integripetala
Silene multicaulis multicaulis
Silene pusilla pusilla
Silene taygetea
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Stachys candida
Taraxacum albomarginatum
Telephium imberati orientale
Tephroseris integrifolia integrifolia
Teucrium aroanium (Τεύκριο των Αροανίων)
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum
Thesium arvense
Thlaspi graecum
Trifolium filicaule
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Trisetum splendens tenue
Tulipa orphanidea
Verbascum acaule
Verbascum daenzeri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica erinoides
Veronica sartoriana
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola chelmea
Viola odorata
Viola parvula
Viola phitosiana
Viola sfikasiana
Viola sieheana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Erithacus rubecula rubecula (Κοκκινολαίμης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Garrulus glandarius graecus (Κίσσα ελληνική)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Parus ater (Ελατοπαπαδίτσα)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus trochilus (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Serinus serinus (Σκαρθάκι)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Agrodiaetus esheri (Αγροδίαιτος του Έσερ)
Agrodietus ripartii pelopi (Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης)
Cyaniris helena (Κουανίρις η Ελένη)
Mesoacidalia aglaia (Μεσοατσινταία η Αγλαΐα)
Polyommatus eros menelaos (Πολυόμματος ο Μενέλαος)
Pseudochazara graeca (Ψευδοχαζάρα η γραική)
Thersamonia thetis (Θερσαμονία η Θέτις)
Σχόλια για τα είδη