Στοιχεία Είδους

Όνομα Cyclamen repandum
Υποείδος peloponnesiacum
Ημερομηνία 01/03/1994
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN WOODS/SUBALPINE ROCKS 200-2000 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cyclamen repandum - peloponnesiacum "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00040055 Κορυφές Όρους Πάρνωνας Βιότοπος CORINE Νομός Αρκαδίας
A00010223 Όρος Κεντρικός Ταΰγετος Βιότοπος CORINE Νομός Μεσσηνίας
A00060092 Όρος Πάρνωνας Βιότοπος CORINE Νομός Αρκαδίας
AB1080093 Όρος Σέλιτσα Μεσσηνίας Άλλος Βιότοπος Νομός Μεσσηνίας
A00060083 Ορος Ταΰγετος Βιότοπος CORINE Νομός Μεσσηνίας
A00030037 Όρος Χελμός (Αροάνια Ορη) και φαράγγι Βουραϊκού Βιότοπος CORINE Νομός Αχαϊας
AT1080120 Περιοχή Μυστρά-Παρορίου-Αγίου Ιωάννου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Λακωνίας
AT5011033 Προφήτης Ηλίας Ρόδου Τοπίο (ΤΙΦΚ) Νομός Δωδεκανήσου
A00010056 Φαράγγι Βουραϊκού Βιότοπος CORINE Νομός Αχαϊας