Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Πάρνωνας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060092
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρκαδίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 56544.86
Χερσαία Έκταση (ha) 56000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 186.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1934.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκτεταμένο αλλά όχι πολύ ψηλό βουνό, καλυμμένο με πευκοδάση και μεσογειακή μακία. Μια βραχώδης κοιλάδα υπάρχει στο νότιο τμήμα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή μεσογειακού τύπου λόγω του μεγάλου μεγέθους της και της σχετικής απροσιτότητάς της. Συναντώνται σπάνια ενδημικά φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, επέκταση του οδικού δικτύου, εντατικοποίηση της υλοτομίας, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Πυρκαγιές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Achillea taygetea
Allium frigidum
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthriscus nemorosa
Arenaria filicaulis graeca
Asperula boryana
Asperula malevonensis
Asperula mungieri
Asperula taygetea
Astragalus agraniotii
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus drupaceus
Astragalus lacteus
Bolanthus laconicus
Brassica cretica laconica
Bufonia stricta stricta
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula stenosiphon
Carum graecum graecum
Centaurea affinis laconiae
Centaurea athoa parnonia
Centaurea laconica
Cerastium candidissimum
Cerastium illyricum prolixum (Κεράστιο το εκτενές)
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaespartium sagittale
Crepis heldreichiana
Crocus niveus
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Dianthus biflorus
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dianthus stenopetalus
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Epilobium parviflorum
Erodium chrysanthum
Erophila verna verna
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia epithymoides
Galium peloponnesiacum
Galium taygeteum
Galium thymifolium
Genista halacsyi (Γενίστα του Χαλάξυ)
Geocaryum parnassicum
Geranium macrostylum
Gypsophila nana
Heptaptera colladonioides
Hymenonema laconicum
Iris attica
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus drupacea (Δενδρόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum pictum
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Malosorbus florentina (Μηλόσορβος)
Matricaria rosella
Minuartia pichleri
Nepeta orphanidea
Onobrychis alba laconica
Onopordum bracteatum myriacanthum
Onosma erectum erectum
Origanum scabrum
Ornithogalum prasinantherum
Orobanche gracilis
Orobanche major
Paronychia albanica graeca
Phlomis fruticosa
Phyllitis scolopendrium
Pimpinella tragium polyclada
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Plantago atrata graeca
Polygala cristagalli
Polygala nicaeensis mediterranea
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Quercus coccifera (Πουρνάρι)
Quercus pubescens anatolica (Χνουδωτή βελανιδιά )
Quercus pubescens pubescens (Χνουδοβελανιδιά)
Rindera graeca
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja parnassica parnassica
Scabiosa crenata brevciscapa
Scabiosa taygetea taygetea
Scleranthus annuus polycarpos
Scrophularia heterophylla
Scutellaria rupestris parnassica
Sedum tristriatum
Senecio macedonicus
Sideritis clandestina clandestina
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene integripetala integripetala
Silene laconica
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Spartium junceum (Σπάρτο)
Stachys chrysantha
Telephium imberati orientale
Thesium arvense
Thesium parnassi
Thlaspi graecum
Trinia frigida
Trisetum laconicum
Tulipa orphanidea
Verbascum daenzeri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica praecox
Vicia cracca gerardii
Viola odorata
Viola phitosiana
Viola sieheana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Meles meles (Ασβός)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Petronia petronia petronia (Πετροσπουργίτης)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη