Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Προφήτης Ηλίας Ρόδου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011033
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Σάλακου
Συνολική Έκταση (ha) 1519.52
Χερσαία Έκταση (ha) 1519.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 798.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Κωνοφόρων
Μακία
Νεώτερα κτίσματα
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Συχνές βροχοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα μικρό καταπράσινο βουνό, σκεπασμένο με πευκα και κυπαρίσσια. Στην ανώτερη ζώνη υπάρχουν φυσικά κυπαρίσσια του είδους Cupressus sempervirens ηλικίας εκατοντάδων ετών. Ένας δρόμος ανεβαίνει προς την κορυφή, όπου υπάρχουν τα παλιά ξενοδοχεία Έλαφος και Ελαφίνα καθώς και οι εγκαταλειμένες βίλες των Ιταλών διοικητών της Ρόδου. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά σπάνια φυτά, μερικά δε από αυτά είναι τοπικά ενδημικά ή ενδημικά της Ρόδου. Στα δάση της περιοχής επιζούν λίγα ελάφια της Ρόδου.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Την εποχή της Ιταλικής κατοχής έγιναν στην περιοχή εκτεταμένες αναδασώσεις ώστε να πυκνώσει το δάσος. Αυτές έγιναν με τα ιθαγενή είδη Pinus brutia και Cupressup. sempervirens.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Αξιόλογα Φυτά
Colchicum macrophyllum
Crocus biflorus biflorus
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Paeonia clusii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Dama dama (Πλατώνι της Ρόδου)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη