Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Βουραϊκού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010056
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2850.41
Χερσαία Έκταση (ha) 2800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 30.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Απότομη ρεματιά μέσα από την οποία περνάει ο σιδηρόδρομος για τα Καλάβρυτα. Οι πλαγιές και η παρακείμενη περιοχή καλύπτονται από πευκοδάση. Σε χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν ελαιώνες, ενώ στο κάτω μέρος του φαραγγιού υπάρχουν συστάδες από Platanus οrientalis (πλάτανος). Ένα μικρό χωριό βρίσκεται γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό (Κάτω Ζαχλωρού).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) και για αρπακτικά πουλιά, καθώς και για τη διατήρηση της σπάνιας χλωρίδας της Πελοποννήσου.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση από αστικά - βιομηχανικά - αγροχημικά υγρά απόβλητα.
Τρωτότητα Δεν υπάρχουν σημαντικές απειλές αφού οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι περιορισμένες.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Hypericum vesiculosum (Υπερικό το κυστοφόρο)
Stachys parolinii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis peloponnesiaca phryne (Γουστέρα της Φρύνης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη