Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011003 Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
AT9900174 Φαλάσαρνα
A00030072 Φανάρι Ικαρίας
AT9900178 Φανά Χίου
AT9900047 Φαράγγι Αγ. Δημητρίου
A00050041 Φαράγγι Αγριάνας Αποσελέμη
A00060084 Φαράγγια Κοσκάρακας και Βιρού
A00050005 Φαράγγι Αναποδιάρη
AT2011041 Φαράγγι Ασπρορέματος Ευρυτανίας
A00010056 Φαράγγι Βουραϊκού
AT1011024 Φαράγγι Βουραϊκού
A00050006 Φαράγγι Γαζίου
A00030051 Φαράγγι Θερίσσου
AT4011026 Φαράγγι και κάστρο Σερβίων Κοζάνης (Πόρτες)
AT4011042 Φαράγγι Κορομηλιάς Καστοριάς
AT1011018 Φαράγγι Κοσκαράκας
A00060081 Φαράγγι Λούσιου
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
A00050028 Φαράγγι Πετρές
AT3010045 Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες
A00020032 Φαράγγι Πρασιών
A00060058 Φαράγγι Προυσού
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
A00060101 Φαράγγι Συρράκου, ποταμός Χρούσιας
AT3011029 Φράγμα Καλαμά