Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010022
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1210.45
Χερσαία Έκταση (ha) 1210.0
Συνολική Περίμετρος (km) 33.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Ιστορικός Τόπος
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αρχαία κτίσματα
Αρχαιολογικός Χώρος
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Οικισμός κατα μήκος ακτής
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Φαράγγι
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Γεωλογία

Ρηξυγενές φαράγγι με κατεύθυνση Β-Ν σε πλακώδεις ασβεστόλιθους του Ηωκαίνου που φθάνουν ως την ακτή. Στην είσοδο του φαραγγιού, στη θέση Ξυλόσκαλο λεπτοκρυσταλλικός ασβεστόλιθος εναλλασσόμενος με δολομίτες, φυλλίτη και ασβεστοφυλλίτη (σχηματισμός Γκίγκελου). Η διαβρωτική δράση του νερού επηρέασε σαφώς τη διαμόρφωση των πρανών του φαραγγιού που απέκτησε τη μορφή που έχει σήμερα κατά το Πλειστόκαινο.

Περιγραφή Τόπου

Η είσοδος του φαραγγιού βρίσκεται στο Ν άκρο του οροπεδίου του Ομαλού, των Λευκών Ορέων σε ύψος 1300 μέτρων. Μετά από απότομη κάθοδο από το Ξυλόσκαλο, το μονάτι διασχίζει το φαράγγι κατά μήκος μιας στενής κοιλάδας με πρανή που υψώνονται ως και χίλια μέτρα προς τον Γκίγκιλο και τον Βόλιακα στη δεξιά όχθη. Ως το εγκαταλειμμένο χωριό Σαμαριά, πυκνό μικτό δάσος τραχειάς πεύκης και κυπαρισσιών, στη συνέχεια και σχεδόν ως την έξοδο, τραχεία πεύκη. Το φαράγγι προς την έξοδό του στενεύει και οδηγεί μέσα από ένα στενό πέρασμα, τις Σιδερόπορτες, στον οικισμό και την παραλία της Αγίας Ρούμελης. Στο τελευταίο τμήμα του φαραγγιού πυκνή βλάστηση, κυρίως από πικροδάφνες. Το μήκος του φαραγγιού είναι περίπου 16 χλμ. Ο νέος οικισμός της Αγ. Ρούμελης είναι κτισμένος κατά μήκος της αμμώδους παραλίας και πάνω σ΄αυτή. Ιδιαίτερα ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική και τουριστικός υπερκορεσμός.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ο Εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1962. Στο φαράγγι υπάρχουν τα βυζαντινά εξωκκλήσια του Αγ. Νικολάου και της Οσίας Μαρίας. Τουρκικά κάστρα, το ένα πάνω από το χωριό Σαμαριά και το άλλο πάνω από την Αγ. Ρουμέλη.

Σημεία με καλή Θέα

Κατά μήκος του μονοπατιού από Ομαλό ως Αγ. Ρουμέλη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Ομαλό προς Αγ. Ρουμέλη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Θηλαστικά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Μικροπανίδα
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Αναψυχή
Απορρίμματα
Εγκατάλειψη αναβαθμών
Θόρυβος
Οικοδόμηση
Οχλούσες τουριστικές εγκαταστάσεις
Πυρκαγιά
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ανάπτυξη του πευκοδάσους μετά την απαγόρευση της κτηνοτροφίας και της υλοτομίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τρωτότητα

Η επέκταση του τουρισμού και στο γειτονικό φαράγγι της Τρυπητής θα αυξήσει τις πιέσεις στην άγρια ζωή και κυρίως στην Αίγαγρο.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αμμοθίνες και αμμώδης παραλία
Ανοικτή θάλασσα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Παράκτιος κρημνός
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum sphacioticum
Arum idaeum
Bupleurum kakiskalae
Campanula cretica
Coronilla globosa (Κορονίλλα η σφαιρική)
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Himantoglossum samariense
Lomelosia albocincta
Lomelosia sphaciotica
Paeonia clusii
Scutellaria hirta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Felis sylvestris agrius (Αγριόγατος)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη