Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010045
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Συράκου / Καλλαριτών
Συνολική Έκταση (ha) 528.81
Χερσαία Έκταση (ha) 528.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
Εικόνες από "Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Ορεινό Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Συχνές χιονοπτώσεις
Ψυχρός και υγρός χειμώνας
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά πετρώματα

Περιγραφή Τόπου

Ένα φαράγγι που βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων, μεταξύ των χωριών Σιράκο και Καλλαρίτες και διασχίζεται από τον ποταμό Χρούσια, παραπόταμο του Καλλαρίτικου, που κατεβαίνει από τις κορυφές του όρους Περιστέρι με ορμή, σχηματίζοντας μικρούς καταρράκτες. Οι πλαγιές και το βάθος του φαραγγιού σκεπάζονται από δένδρα, θάμνους και σπάνια χλωρίδα. Στο βάθος υπάρχει ένας μισογκρεμισμένος νερόμυλος. Ένα μονοπάτι συνδέει τα δύο απέναντι χωριά κατεβαίνοντας στο φαράγγι. Το φαράγγι στεφανώνεται από τα δύο υπέροχα πέτρινα χωριά Σιράκο και Καλλαρίτες από τα ωραιότερα της Ελλάδας.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Άλλοτε πλούσια χωριά που οι κάτοικοι τους ασχολούνταν με το εμπόριο, την οικιακή βιοτεχνία και τη μεταλλοτεχνία. Σήμερα έχουν μείνει λίγοι κάτοικοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τον τουρισμό.

Σημεία με καλή Θέα

Θαυμάσια θέα από τα δύο χωριά Σιράκο και Καλλαρίτες και από το μονοπάτι.

Μονοπάτια Περίπατοι

Το μοναδικό μονοπάτι που συνδέει τα δύο χωριά Σιράκο και Καλλαρίτες μέσα από το φαράγγι.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του οικισμού κινδυνεύει από σύγχρονες επεμβάσεις (π.χ. στέγες από ΕΛΛΕΝΙΤ), που αλλοιώνουν τα παλαιά κτίσματα.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Athamanta macedonica
Lilium candidum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη