Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα Βώλακα, Πύργων, Λιβαδερού κ.α.
Συνολική Έκταση (ha) 4002.52
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 28.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2194.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Καταφύγιο Θηραμάτων

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Δάσος Κωνοφόρων
Δάσος Φυλλοβόλων
Λειβάδι/Ξέφωτο
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Ισχυροί άνεμοι
Μεγάλη υγρασία
Μικρή ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα με πολλά καρστικά βυθίσματα, όξινα, χουμώδη εδάφη.

Περιγραφή Τόπου

Θαυμάσιο φυσικό τοπίο σε άριστη κατάσταση. Ένα απέραντο αλπικό λιβάδι, χωρίς οικισμούς, χωρίς δρόμους (μόνο μέχρι το χιονοδρομικό άσφαλτος), χωρίς άλλες επεμβάσεις (με εξαίρεση το μικρό χιονοδρομικό, λίγα μικρά λατομεία περιμετρικά και έναν τρακτερόδρομο κακής βατότητας). Πρόκειται για την αλπική κυρίως περιοχή από τα δασοόρια και πάνω (>1500μ.). Στο νότιο τμήμα περιλαμβάνονται και απόκρημνες βραχώδεις περιοχές με συστάδες κωνοφόρων (μαυρόπευκα). Στο βόρειο όριο είναι τα δασοόρια της οξυάς κυρίαρχο στοιχείο τα απέραντα αλπικά λιβάδια. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αλπική λιβαδική περιοχή στην Ελλάδα, εξ' ου και η ονομασία του βουνού. Πολύ γραφικά είναι τα καρστικά βυθίσματα, τα μεμονωμένα δένδρα στα δασοόρια και εντυπωσιακοί οι βραχώδεις σχηματισμοί στο νότιο τμήμα (αμφιθεατρικές κλειστές και απόκρημνες κοιλάδες: Χιονότρυπα, Δασωμένη). Στη βλάστηση κυριαρχούν ψυχρόβια λιβαδικά φυτά (αγρωστώδη) Festuca, Bromus, Braichypodium Poa, Agrostis κ.α. Η περιοχή σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως ως θερινός βοσκότοπος μικρού αριθμού αιγοπροβάτων, βοοειδών και αλόγων λόγω της έλλειψης νερού και δρόμων. Η χρήση αυτή είναι απόλυτα συμβατή ακόμα και με ειδικό καθεστώς προστασίας.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Σταθερή κατάσταση, λόγω υψομέτρου και κλίματος.

Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή έχει πανοραμική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχει ένα βασικό μονοπάτι παλιό που διασχίζει την περιοχή από Ανατ. προς Δυσμάς. Αλλά η διακίνηση είναι εύκολη σε όλη την επιφάνεια λόγω της χαμηλής λιβαδικής βλάστησης.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ασπόνδυλα
Ενδημικά Είδη
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Επιστημονική έρευνα
Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή ή ήπια εκμετάλλευση φυσικών πόρων
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Στην έλλειψη νερού και στην ανυπαρξία δρόμων οφείλεται η σημερινή φυσική κατάσταση.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Εξόρυξη
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Τουρισμός
Χιονοδρομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου και για νέα λατομεία μαρμάρων. Απαιτείται επειγόντως η θεσμοθέτησή του ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για να ελεγχθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες οριστικά.

Τρωτότητα

Μικρή οπτική απορροφητική ικανότητα. Κάθε επέμβαση στο ανάγλυφο θα είναι ορατή από μεγάλες αποστάσεις. Η βοσκή και οι πυρκαϊές δεν είναι κίνδυνος. Ομβοδεξαμενές και δρόμοι μπορεί να ανατρέψουν την σημερινή ισορροπία.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλπικό λιβάδι
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Λιθώνας
Αξιόλογα Φυτά
Campanula bononiensis
Campanula velebitica
Centaurea parilica
Dianthus giganteus giganteus
Dryas octopetala (Δρυάς η οκτωπέταλη)
Fritillaria drenovskii
Haplophyllum balcanicum
Orchis militaris
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis petiolaris
Pulsatilla halleri rhodopaea
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Viola delphinantha
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη