Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγια Κοσκάρακας και Βιρού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060084
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6336.89
Χερσαία Έκταση (ha) 5700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 58.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1869.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο παράλληλα φαράγγια (μόνο με εποχική ροή νερού) διασχίζουν την χαμηλότερη δυτική πλευρά του όρους Ταΰγετος που καλύπτεται με μακία. Υπάρχουν παλιά ακατοίκητα χωριά, πλακόστρωτα και μια παλιά πέτρινη γέφυρα σε καλή κατάσταση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα σημαντικό τοπίο. Η τοποθεσία περιλαμβάνει ενδημικά φυτά και ερπετά και πιθανώς αποτελεί καταφύγιο για τους τελευταίους Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) της περιοχής. Υπάρχουν κατάλοιπα των παραδοσιακών τρόπων χρήσης γης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η κατασκευή δρόμων κατά μήκος των δύο φαραγγιών είναι σοβαρή απειλή. Παράνομο κυνήγι, φωτιές.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων διαμέσου και των δύο φαραγγιών θα βλάψει σοβαρά την αισθητική και ιστορική αξία με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της λαθροθηρίας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Podarcis peloponnesiaca thais (Γουστέρα της Αργολίδας)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη