Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Βουραϊκού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα Διακοφτό - Καλάβρυτα - Ζαχλωρού
Συνολική Έκταση (ha) 2903.89
Χερσαία Έκταση (ha) 2900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 35.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1193.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 66.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Φαράγγι Βουραϊκού". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Ορεινό Τοπίο
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Πλατανοδάσος
Φαράγγι
Κλίμα
Δροσερό καλοκαίρι, υγρός χειμώνας
Γεωλογία

Ψαμμιτικά και κροκαλοπαγή πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Ενα μεγαλειώδες φαράγγι που στο βάθος του κυλάει ο ορμητικός ποταμός Βουραϊκός. Στις όχθες φυτρώνουν πλατάνια και στα χαμηλότερα μέρη προς το Διακοφτό υπάρχουν στις γύρω πλαγιές δάση από πεύκα. Μέσα στο φαράγγι περνάει ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού - Καλαβρύτων, χωρίς να θίγει σοβαρά το τοπίο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η μόνη σοβαρή επέμβαση είναι η κατασκευή του οδοντωτού σιδηροδρόμου που έγινε πριν πολλές δεκαετίες. Το έργο είναι ενσωματωμένο στο τοπίο κατά απόλυτα οικολογικό τρόπο με γέφυρες και σήρραγες.

Σημεία με καλή Θέα

Από ορισμένα σημεία της διαδρομής καθόδου μπορεί να δεί κανείς προς το ποτάμι ή προς τη θάλασσα του Διακοφτού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Δεν υπάρχουν άλλα μονοπάτια εκτός από αυτό που ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Ομάδες ορειβατών και πεζοπόρων πραγματοποιούν συχνά την κατάβαση του φαραγγιού, οπού μπορούν να παρατηρήσουν σπάνια φυτά και το πανέμορφο ορμητικό ποτάμι με τους μικρούς καταρράκτες.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Συλλογή
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Περιορισμένη λαθροθηρία και συλλογή φυτών από τους εκδρομείς.

Τρωτότητα

Οι μαζικές εκδηλώσεις, διασχίσεις και καταβάσεις του φαραγγιού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στην άγρια χλωρίδα.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Ιθαγενές δάσος κωνοφόρων
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Achillea umbellata umbellata
Asperula arcadiensis
Aurinia moreana
Campanula topaliana topaliana
Hypericum vesiculosum (Υπερικό το κυστοφόρο)
Peucedanum achaicum
Silene congesta
Stachys parolinii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη