Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Αγ. Δημητρίου
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900047
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Μαρμαρίου
Συνολική Έκταση (ha) 159.90
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το φαράγγι του Αγίου Δημητρίου είναι ένα φαράγγια της Εύβοιας με ιδιαίτερη σημασία για πουλιά και σπάνια φυτικά είδη. Ξεκινά από το χωριό του Αγίου Δημητρίου και το διασχίζουν δύο καταπληκτικά μονοπάτια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Με αφετηρία το Μαρμάρι, ένα μονοπάτι μέσα από τα χαμηλά του φαραγγιού καταλήγει στην παραλία Σχοινοδαύλεια του Αγίου Δημητρίου. Επίσης με αφετηρία το Μαρμάρι άλλο μονοπάτι πάνω από το φαράγγι διέρχεται από τον οικισμό Καλέργο και κατηφορίζει απότομα μέχρι την παραλία Καλλιανού στο Αιγαίο.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη