Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Πετρές
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050028
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 448.02
Χερσαία Έκταση (ha) 380.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 208.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φαράγγι με απότομους γκρεμούς και αποικία Gyps fulvus (Όρνεα). Ένα ρέμα διασχίζει το κάτω μέρος της επίπεδης κοιλάδας με υγρά λιβάδια, παρόχθια δάση και έλη. Μικρή αμμώδης εκβολή στη θάλασσα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή είναι ακόμη ανέπαφη, ενώ η μόνη όχληση προέρχεται από τα ηλεκτροφόρα σύρματα που διασχίζουν το φαράγγι.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση του νερού από αστικές πηγές. Παρουσία ηλεκτροφόρων συρμάτων στο φαράγγι (δεν υπάρχουν προστατευτικά μέτρα).
Τρωτότητα Τα όρνια μπορεί να επηρεαστούν από τα ηλεκτροφόρα σύρματα που διασχίζουν το φαράγγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Carduelis cannabina cannabina (Φανέτο)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη