Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT2011099 Φρούριο Αγ. Μαύρας και περιβάλλων χώρος
AT9900125 Χάνια-Αγριόλευκες Πηλίου
AT5011056 Χαράδρα από Κακοπέρατο μέχρι Σεϊτάνι
AT5011019 Χαράδρα και χωριό Μανολάτες
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT5011042 Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT1011063 Χερσόνησος Άσσου
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT1011038 Χερσόνησος και Όρμος Κερασιάς
AT1010107 Χερσόνησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας
AT1011040 Χερσόνησος Κασσιόπης (Κασσώπης)
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
AT9900049 Χερσόνησος Λιχάδας
A00060082 Χερσόνησος Μάνης
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
A00010066 Χερσόνησος Ροδωπού
AT6011048 Χόνδρος
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT5011015 Χώρα Αστυπάλαιας
AT5011064 Χώρα Νάξου
AT5011062 Χώρα Σκύρου
AT5011032 Χώρα Τήνου
AT1011034 Χωριό Άγιος Μάρκος και γύρω περιοχή