Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Λιχάδας
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900049
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα Λιχάδας
Συνολική Έκταση (ha) 6321.57
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 43.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Πευκοδάσος Ορεινό
Κλίμα
Θερμό και ξηρό καλοκαίρι
Ψυχρός και υγρός χειμώνας
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά πετρώματα

Περιγραφή Τόπου

Στο απώτατο ΒΔ. άκρο της νήσου Ευβοίας το μικρό όρος Λιχάδα σχηματίζει μία κατάφυτη από πεύκα χερσόνησο που καταλήγει στο ακρωτήριο Λιχάδα. Στις πλαγιές υπάρχει το μικρό χωριό Λιχάδα ενώ στην παραλία το παράλιο θέρετρο Άγιος Γεώργιος όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση τουριστικοποίησης.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula euboica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη