Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Χερσόνησος Ροδωπού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010066
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7054.48
Χερσαία Έκταση (ha) 6850.0
Συνολική Περίμετρος (km) 56.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 749.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη γυμνή χερσόνησος με απότομους θαλάσσιους γκρεμούς και βράχια. Ένας επίπεδος βοσκότοπος με θάμνους και χορτάρι, με λίγες εγκαταστάσεις και μικρή πρόσβαση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν, τέτοια όπως τα: Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός) και Falco peregrinus (Πετρίτης). Επίσης υπάρχουν ενδημικά χασμόφυτα και άλλα ταξινομικές ομάδες. Αποτελεί επίσης βασική διαδρομή για ερωδιούς και κίρκους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, όχληση από τον τουρισμό.
Τρωτότητα Στην περιοχή δεν πρέπει να κατασκευαστούν δρόμοι και δικαιούται καθεστώς προστασίας.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Silene integripetala lidenii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bartoni (Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον)
Podarcis erhardii rechingeri (Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Acrometopa cretensis cretensis (Ακρομετώπη η Κρητική)
Σχόλια για τα είδη